Микаел

Вход

Потребител:

Паролата:

Запомни меЗабравена парола?

Регистрирайте се!

Биоенерготерапия


Всяко живо същество притежава биоенергия, благодарение на която съществува във физическия свят. Всеки индивид създава около себе си енергийно биополе, чийто размери и вид зависят от множество фактори.

Биополето може да бъде определено като едно своеобразно енергийно лъчение на положителна или отрицателна енергия.
Видът на енергията се определя от индивида-образувате на съответното биополе.

Негативните черти на характера (в т.ч. негативната мисловна дейност), заболяванията (вкл. наднорменото тегло), наличието на полеви паразити и др.негативно-енергийни натрупвания съответно отслабват по начало положителното човешко биополе и с времето го превръщат в негативно и дори много силно негативно.

Когато даден човек навлезе в биополето на такъв силно негативен индивид, той може да почувства симптоми на физикално ниво – главоболие, отмаляване, прилошаване, настръхване, тръпки, хлад и др. Важно е да се знае, че наличието на силно въздействащи полеви паразити също може да доведе до образуването на силно негативно поле.
И благодарение на точно такива паразити лекуват повечето от биоенерготерапевтите-псевдолечители, които се оказват абсолютни вредители.

Силното положително биополе е много по-рядко срещано отколкото негативното биополе. И това се дължи на заболяванията, които всеки човек носи (в повечето случаи без да знае, поради латентният им характер), както и на чуждородни негативни енергийни натрупвания, които, както статистиката показва, едва един на всеки двеста човека не носи.

Силно положително биополе може да притежава само този, който е изчистил абсолютно всички негативни енергийни натрупвания от себе си. В най-общи линии може да се каже, че биоенергията като величина не е константа. Тя се влияе от множество фактори, както постоянни, така и временни.
Към последните се отнасят и т.нар. тленни и нетленни полеви паразити, които временно могат да се прикачват към човешкото биополе, от което да си набавят нужната енергия.

Всички негативни преживявания в живота на хората са свързани с разход на огромно количество биоенергия, която канализирана в положителна посока би била от изключителна полза за всеки отделен индивид, както и за цялото общество. Заради огромния разход на биоенергия е възможно нестабилни индивиди да достигат дори до припадък след скандали и разправии, както и да не могат да се възстановят и да усещат умора и отпадналост дори с месеци.

Негативната мисловна дейност е един от главните разходители на биоенергия. С негативната си мисловна дейност човек несъзнателно превръща положителната си биоенергия в отрицателна и я насочва към унищожаване на своите собствени, а и на чужди психични и физични структури, което от своя страна води до скъсяване на човешкия живот. Тук е уместно да отбележим, че дори притесненията на майката, за това дали няма да се случи нещо лошо на детето й докато пресича също са вид негативна мисловна дейност, която несъмнено вреди.

Мисленето трябва да бъде винаги позитивно. И за конкретния пример майката трябва да мисли не как детето й може да пострада, а точно обратното – как тя го е научила да пресича правилно и то ще се справи отлично не само този път, но и всеки следващ път, до края на живота му!
Притесненията и страховете не помагат с нищо на никого.Напротив те изразходват биоенергията и правят тези, които ги излъчват още по слаби и беззащитни – атакуеми от множество негативни сили.

Силата на положителното и на отрицателното мислене е известна на всеки. Различават се начинът, по който би се почувствал човек, ако си представя красиви и приятни неща и моменти, дори в продължение само на една минута, и начинът, по който би се чувствал ако за същото време, а дори и за по-малко види във въображението си грозна и неприятна сцена или се върне назад в спомените си били те неприятни или приятни(последните също вредят, защото създават у човека неосъзнато чувство за носталгия по добрите стари времена).

Биоенерготерапия биха могли да упражняват, както хора със силно положително биополе, така и хора със силно отрицателно биополе. Нека последното не звучи странно, поради сложните механизми на трансформиране и насочване на енергията в определено направление. Разликата между лечението с положителна и отрицателна енергия е там, че при насочване на трансформирана отрицателна енергия е възможно да се наблюдава положително повлияване, но то е с временен характер. След това същото заболяване ескалира наново, като в повечето случаи е съпроводено с редица други заболявания, или направо спящи заболявания се развиват в много кратък срок от време и водят до пълна разруха на психично и физично ниво.

Пътят на заболелия индивид по-нататък е ясен. Така,че от изключителна важност е да се поверявате в ръцете само на биоенерготерапевти, които имат силно положително биополе и черпят енергия само от позитивни енергийни източници!
Разпознаването на псевдо-лечителите от обикновения човек не е лесно. Трябва да се знае, че повечето от гадателите, ясновидците и тези, които се занимават с изчистването на негативни влияния претендират, че могат и да лекуват.

Какво представляват заболяванията?

Това, което алопатната медицина не изучава и не само, а и дори се присмива на него е залегналото в основата на така успешната китайска медицина- учение за строежа на човешкото енергийно тяло. Увреждането на енергийното тяло предхожда заболяванията на физическото тяло. След излекуването на енергийното тяло започва лекуването на физическото тяло. Негативните черти на характера като вид негативни енергийни натрупвания(определящи кармичното състояние) също са предпоставка за развитие на заболявания у човека.

Затова напълно здрав може да бъде само този, който е изчистил характера си и тялото си от негативни енергийни влияния, били те негови собствени или чуждо родни. Тук е уместно да бъде добавено, че много важно място заема негативната мисловна дейност и страхът, като фактори за болестообразуване. Затова можем да припомним: „Здрав дух в здраво тяло.” или „Без „здрав дух” няма здраво тяло!” Запомнете! Излекуването започва с промяна!

Тъй като всеки болен е с негативни енергийни натрупвания (в противен случай нямаше да е болен), за да започне излекуване е необходимо да бъде отстранена причината за заболяванията, а именно (в повечето случаи съвкупността) от полеви паразити, негативни черти на характера, вредни навици и други. Биоенерготерапевтът може да бъде основен помощник за вашето оздравяване, но изчистването на характера Ви зависи само от Вас самите. Все пак основното, заради което човешките същества се прераждат на планетата Земя е еволюция, чрез извисяване на духа.

Кликнете за да разгледате документа от НИЦМБ издаден на Микаел.

Повече информация  за видове чакри и тяхната функция в организма.