Микаел

Вход

Потребител:

Паролата:

Запомни меЗабравена парола?

Регистрирайте се!
Тайните на Тибетска медицина
на 2009/3/20 9:17:49 (21920 прочита), в Алтернативна медицина

тибетска медицинаНа този свят всички, които дишат, всички същества - хора, животни и каквито и да било други - савъвлечени в различни форми на страдание. От гледна точка на тибетската медицина, независимо дали в момента сме физически здрави или не, по същество всички ние сме болни. Макар може би болестта да не се е проявила, тя присъства като потенциал, който очаква възможността да се разгърне. Това обстоятелство затруднява определянето на обхвата на болестните състояния.

Източниците на болестта


Шакямуни Буда е посочил като източници на болестите 84 000 различни въвличащи в страдание емоции, като страстно желание и омраза например, които оказват съответни въздействия върху съществата и по такъв начин причиняват 84 000 вида болести. Те могат да бъдат концентрирани до 1016 вида, които на свой ред е възможно да бъдат сведени до 404 вида.

факторите, които водят до появата на болестите, са причини и условия, които дават възможност на причините да съзреят или да се проявят. Причините се подразделят на два вида - далечни и най-близки. Най-близките причини са хуморалните основи - вятър, жлъчка и слуз. Трудно е да бъдат определени далечните причини за всяка болест, тъй като в основата си всички болестни състояния водят началото си от менталната среда на миналите - предимно въвличащи в страдание - емоции и именно тези ментални фактори са в крайна сметка отговорни за всички видове болести. Тези въвличащи емоции тласкат към действия (карма), посяващи семенана в ума, които по-късно дават своя плод във вид на определени заболявания. Затова не е възможно да се определят всички особени далечни причини, които играят роля при дадено конкретно заболяване; основно място сред тях обаче заемат въвличащите в страдание емоции на страстното желание, омразата и заслепението. На свой ред те произлизат от невежеството. Невежеството е състояние на ума, при което не само не се осъзнава какви неща реално съществуват, но и погрешно се разбира природата на явленията. Невежеството поражда страстно желание, което на свой ред води до омраза, горделивост, завист и ревност, груба рязка реч, още по-голямо заслепение и т. н. С други думи, от действието на негативните състояния на ума възникват трите типа хуморални разстройства на вятъра, огъня и слузта. Четиридесет и два типа болести на вятъра се причиняват от страстното желание; двадесет и шест типа болести на жлъчката се пораждат от омраза, например във вид на горделивост и завист; тридесет и три типа болести на слузта са следствие от заслепението - всичко 101 болести.


Класификация на заболяванията


Болестите могат да бъдат класифицирани чрез различни методи от гледна точка на засегнатите области в тялото, типа, факторите на обкръжаваща среда и т. н. Така, като се вземат предвид четирите класа на тези 101 болести, се получават 404:
  1. 101 болести, причинени от силното влияние на действията (карма) в предишни съществувания;
  2. 101 болести от този живот - които имат своите причини в един по-ранен период от живота и се проявяват по-късно в рамките на същия живот;
  3. 101 болести, причинени от незрими същества (духове);
  4. 101 повърхностни болести, наречени така, защото могат да бъдат премахнати просто чрез правилен начин на хранене и изобщо на живот, без да се прибягва до лекарства и допълнителни терапии.

Повърхностните заболявания могат да се появяват в резултат на неправилно хранене - неуравновесена диета - или водене на неправилен начин на живот; затова и болните могат сами да се излекуват, без да прибягват до някаква форма на медицинско лечение, ако временно следваните привички на хранене и стил на живот, довели до разболяването, бъдат поправени. Обаче заболяванията на този живот, чиято причина е в по-ранен период на живота, а проявата им - в по-късен, както и свързаните с кармата, обикновено се оказват с фатален изход, ако не бъдат лекувани. В такива случаи търсенето на лекарска помощ е жизнено важно. Освен това в някои случаи простото лечение с материални средства може да не е достатъчно; вие ще трябва да прибегнете до духовни практики, от рода на разкриване на минали злодеяния (изповед), отслабване на тяхната сила чрез вършене на добрини и развиване на нагласа да се въздържате от подобни действия в бъдеще. В подобни случаи лекарствата и добродетелната дейност действат съвместно.
Според будисткото обяснение болестите, в които има намеса на духове, се дължат на действието на незрими сили, които могат да вредят на хората, и по такъв начин, дори ако няма някакви видима причина за заболяване, всеки човек може да бъде въвлечен в страдание и различни болестни състояния. Макар и дълго време да взема лекарства, пациентът не се повлиява от тях и продължава да страда. Причината е в скрития зад болестта дух и макар той да е обуздаван чрез духовни методи, то никаква форма на лечение - външна или каквато и да било друга - не ще бъда в състояние да освободи пациента от това заболяване. Когато обаче духът е прогонен, болестта бива излекувана.

Що се отнася до болестите, породени от действия в минали съществувания, будистите вярват в прераждането, тоест,че има минали животи; тези типове болести се отдават на негативни действия, извършени в минали животи. Когато кармата съзрее и поради това някакво заболяване се прояви в сегашния живот, болестта е твърде мощна и обикновено с фатален изход. В Тибет хората с този тип болести често се оттеглят от всякакви светски дейности и се отдават изцяло на духовни практики

Медицинските учения на Буда са представени основно в четири книги, наречени Четирите Тантри \ Първата е известна като Тантрата на основите, или Кореновата Тантра. Това е един съвсем кратък текст, който очертава основните измерения на цялостното медицинско учение. Втората е Тантрата на обясненията Тя разглежда процеса на зачеване на човешкото тяло (ембриология), анатомия, признаци на смъртта, как условията причиняват проявата на заболяванията, характерните черти на отделните болести, функциите на вятъра, огъня и слузта, когато те действат, както трябва и как те пораждат болестни разстройства, когато не са в равновесие, както и съответните лекарства, които трябва да бъдат приложени при конкретни болести. Тази втора Тантра предписва също начина на хранене и начина на живот за поддържане на добро здраве и за преодоляване на заболяванията - например типовете храна, от които човек трябва да се въздържа, качеството и количеството на храната, която би трябвало да консумира, и различни типове поведение - сезонно, всекидневно и временно.
Третата, Тантрата на устната традиция1, е изчерпателно техническо ръководство, което описва различните типове заболявания - тяхното причиняване (етиология), природа (патология) и лечение (терапия). Поотделно са представени всички основни заболявания, и то с големи подробности - разгледани са техните причини, условия и симптоми, както и прилаганите методи за лечението им.
Четвъртата е наречена Допълнителната Тантра или Последната


Хронични заболявания


В третия от споменатите текстове - Тантрата на устната традиция - се обяснява, че сега живеем в период на разруха, в който хората са горделиви, обладани от страст, омраза и заслепение, с грубо държане - миряните са лишени от морал, а духовенството не се е отърсило от похотта. Буда споменава, че на един по-късен етап от този период на разрушение хората ще изобретят различни видове химически вещества, които ще доведат до различни типове болести, наречени осемнадесетте злокачествени или критични болести по време на ерата на упадъка.
Различните видове ракови заболявания, които преобладават днес (но в миналото не е било така), са сред тези осемнадесет типа критични, злокачествени болести. Те могат по-нататък да бъдат класифицирани от гледна точка на вятъра, жлъчката и слузта, както и на техни комбинации, като всяка има осемнадесет типа с отделни подразделения. Можем също да категоризираме видовете ракови заболявания, например чрез отнасянето им към вече описаните четири класификации. Има тумори, които се дължат на повърхностни фактори - причинени от неправилно хранене и неподходящ начин на живот; те се лекуват по естествен начин чрез възстановяване на доброто хранене и подходящ режим. Освен тях има типове рак, причинени от фактори, действащи в рамките на сегашния живот, които при лечение могат да бъдат изцерени, но оставени без лечение, могат да имат фатален изход. Туморите, причинявани от духове, са твърде трудни за лечение и обикновено се оказват с летален изход, ако не бъдат приложени духовни методи. И накрая има ракови заболявания, които са свързани със злодеяния, извършени в някой минал живот; този вид онкологични болести не може да бъде излекуван от който и да е лекар.


Друг начин за класифициране на тези критични заболявания е по засегнатото място или област - жизнени органи, кръвоносни съдове, кости, мускулна тъкан, сетивни органи .

Освен това туморите биват описвани отделно от тези осемнадесет критични заболявания в класификация от единадесет типа - засягащи петте жизнено важни плътни органа (сърце, бели дробове, черен дроб, далак и бъбреци) и шестте кухи органа с резервоарни функции (стомах, тънко черво, дебело черво, жлъчен мехур, семенно мехурче и пикочен мехур). Освен това те са подразделяни според това, дали туморите са повърхностни, вътрешни или междинни; например на повърхността, вътре, по средата между повърхността и вътрешната част на белия,черния дроб или на стомаха. От личен опит мога да кажа, че тибетската медицина е ефективна при някои видове рак. Няколко пациенти от Индия, които бяха смятани за безнадеждни случаи, бяха много благоприятно повлияни от тибетското лечение през последните няколко години; някои ми го съобщиха в лична беседа, други - в писмен вид. Няма да твърдя, че те бяха твърде много. Други типове заболявания, при които според мен тибетската медицина е изключително ефикасна, са хепатит, някои видове психични разстройства, язви, парализа, жлъчни и бъбречни камъни, както и артрит. От собствената си практика съм се убедил, че нашата медицинска система се оказва ефективна при някои хронични заболявания.


посетете www.mikael7.com www.altermedic.net

за връзка 0887 498 999

Сподели с всички:
Dao.bg Lubimi.com Ping.bg Pipe.bg Svejo.net Web-bg.com del.icio.us Facebook Google Google Reader Yahoo! MyWeb reddit StumbleUpon Technorati
Микаел